ชื่อบริษัท :  บจก. เยนเนอรัล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
ประเภทธุรกิจ : Machinery and Metal Work
เว็บไซต์ :   www.generalgss.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member