ชื่อบริษัท :  บจก. พรีไซด์ ดาต้า
ประเภทธุรกิจ : Software
เว็บไซต์ :   www.precizedata.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member