ชื่อบริษัท :  บจก. ยูนิคแฟชั่น
(UNIQUE FASHION CO., LTD.)
ประเภทธุรกิจ : Cosmetics and Beauty
เว็บไซต์ :   www.camella-cosmetic.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member