ชื่อบริษัท :  ร้านเจ๊ดา
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เจรจาธุรกิจกับ BM Member