ชื่อบริษัท :  บจก. ฟูชิตะ อินเตอร์เนชั่นแนล
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เจรจาธุรกิจกับ BM Member