ชื่อบริษัท :  บจก. ซิตี้ฟูด
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.cityfoods.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member