ชื่อบริษัท :  บจก. เทรดชิป (ประเทศไทย)
ประเภทธุรกิจ : Software
เว็บไซต์ :   www.tradeship.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member