ชื่อบริษัท :  บจก. พัฒนาเศรษฐกิจจีนระหว่างประเทศ (เอเซีย)
ประเภทธุรกิจ : Gift and Decorative
เว็บไซต์ :   www.ciedasia.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member