ชื่อบริษัท :  หจก. ชามู ชามู อิมพอร์ต - เอ็กซ์พอร์ต
ประเภทธุรกิจ : Gift and Decorative
เจรจาธุรกิจกับ BM Member