ชื่อบริษัท :  หจก. ชมดี
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เจรจาธุรกิจกับ BM Member