ชื่อบริษัท :  บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล (MOONG PATTANA INTERNATIONAL)
ประเภทธุรกิจ : Plastic
เว็บไซต์ :   www.moongpattana.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member