ชื่อบริษัท :  หจก. เชี่ยวชาญ ทราเวล แอนด์ เทรดดิ้ง
ประเภทธุรกิจ : Electricals Electronics
เว็บไซต์ :   http://www.ionicthai.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member