ชื่อบริษัท :  หจก. อานาดา
ประเภทธุรกิจ : Gem and Jewelry
เจรจาธุรกิจกับ BM Member