ชื่อบริษัท :  บจก. มุกบาติกดีไซน์
ประเภทธุรกิจ : Garments
เจรจาธุรกิจกับ BM Member