ชื่อบริษัท :  บจก. กิจการดี
ประเภทธุรกิจ : Footwear
เจรจาธุรกิจกับ BM Member