ชื่อบริษัท :  บจก. บีโอพี เอ็กซ์เพรส (BOP EXPRESS)
ประเภทธุรกิจ : Logistics
เว็บไซต์ :   www.bopexpress.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member