ชื่อบริษัท :  บจก. เทนโช
ประเภทธุรกิจ : Services
เว็บไซต์ :   www.thaipurchasing.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member