ชื่อบริษัท :  บจก. มิลลิเมด (MILLIMED)
ประเภทธุรกิจ : Pharmaceuticals
เว็บไซต์ :   www.millimedthailand.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member