ชื่อบริษัท :  บจก. ซีพีแอล เอ็นเตอร์ไพรส์
ประเภทธุรกิจ : Aluminium
เว็บไซต์ :   www.stainless-cpl.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member