ชื่อบริษัท :  บจก. สพาร์ค อินเตอร์เทรด (SPARK INTERTRADE)
ประเภทธุรกิจ : Electricals Electronics
เว็บไซต์ :   www.sparkinter.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member