ชื่อบริษัท :  บจก. ออโรร่า ออยล์
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เจรจาธุรกิจกับ BM Member