ชื่อบริษัท :  ร้าน ปาท่องโก๋ตาพงษ์ (คุณสมพงษ์ ลีมาปฐมพงษ์)
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เจรจาธุรกิจกับ BM Member