ชื่อบริษัท :  บจก. ทาโกฟู้ดส์อินดัสทรี (Tako Foods Industry)
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.takofoods.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member