ชื่อบริษัท :  บจก. ทรู บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.truechlorophyll.com/
เจรจาธุรกิจกับ BM Member