ชื่อบริษัท :  บจก. อาหารเบทเทอร์ (Better Foods)
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.betagro.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member