ชื่อบริษัท :  บจก. ฟู้ด สเป็ค เชียลไลซ์
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.foodspecialize.com/
เจรจาธุรกิจกับ BM Member