ชื่อบริษัท :  บจก. เวลเกท ดิสทริบิวชั่น
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เจรจาธุรกิจกับ BM Member