ชื่อบริษัท :  บมจ. มาลีสามพราน
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.malee.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member