ชื่อบริษัท :  บจก. เซ็นทรัลมีทแอนด์ฟู้ด (CENTREL MEAT & FOODS)
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.thaitechno.net/t1/productdetails.php?id=34144&uid=37173
เจรจาธุรกิจกับ BM Member