ชื่อบริษัท :  บจก. ซีอาร์เจ กรุ๊ป (ประเทศไทย)
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.bee.co.th/
เจรจาธุรกิจกับ BM Member