ชื่อบริษัท :  บจก. เพชรบูรณ์ อินโนเวชั่น
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.brianet.com/
เจรจาธุรกิจกับ BM Member