ชื่อบริษัท :  บจก. คาร์ติโน เจลาติน
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เจรจาธุรกิจกับ BM Member