ชื่อบริษัท :  บจก. เกษมชัยฟาร์มกรุ๊ป (KASEMCHAI FARM GROUP) (KCF)
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.kcf.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member