ชื่อบริษัท :  บจก. เซ็นทรัม
ประเภทธุรกิจ : The Printing and Paper Packaging
เว็บไซต์ :   www.zentrum.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member