ชื่อบริษัท :  บจก. บ้านโกมารภัจจ์
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.baankomarnrapajj.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member