ชื่อบริษัท :  บจก. วีบิลด์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
ประเภทธุรกิจ : Thailand Iron and Steel
เจรจาธุรกิจกับ BM Member