ชื่อบริษัท :  คุณกัลยาณี หยู่เอี่ยม (ไชโป๊วหวานตราชฏา)
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.chadabrand.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member