ชื่อบริษัท :  บจก. เอ เอ็ม พี เมทัลเวอคส์ (ประเทศไทย)
ประเภทธุรกิจ : Thailand Iron and Steel
เว็บไซต์ :   www.ampthailand.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member