ชื่อบริษัท :  บจก. มิกซ์แอนด์แมทช์ ยูนิโคลธ
ประเภทธุรกิจ : Textile
เจรจาธุรกิจกับ BM Member