ชื่อบริษัท :  หจก. เอ.ดี.กิจเจริญทวีทรัพย์
ประเภทธุรกิจ : Textile
เว็บไซต์ :   www.bothongthaisilks.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member