ชื่อบริษัท :  หจก. เมฆไหมไทย
ประเภทธุรกิจ : Textile
เว็บไซต์ :   www.mtsthaisilk.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member