ชื่อบริษัท :  บจก. อำไพ ผ้าไหมยกดอกลำพูน
ประเภทธุรกิจ : Textile
เว็บไซต์ :   www.smethai.com/shop/par-yok/
เจรจาธุรกิจกับ BM Member