ชื่อบริษัท :  บจก. สแกนไฮเทค
ประเภทธุรกิจ : Software
เว็บไซต์ :   www.scanhitech.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member