ชื่อบริษัท :  หจก. Far East Creation
ประเภทธุรกิจ : Software
เว็บไซต์ :   www.fareastcreation.net
เจรจาธุรกิจกับ BM Member