ชื่อบริษัท :  จตุจักรเฉาก๊วยโบราณ
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เจรจาธุรกิจกับ BM Member