ชื่อบริษัท :  บจก. เจอาร์ ไฮเทค อินเตอร์เนชั่นแนล
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.coffman.co.th/
เจรจาธุรกิจกับ BM Member