ชื่อบริษัท :  บ้านทุเรียนชายน้อย
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.chainoifood.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member