ชื่อบริษัท :  บจก. อิสาณใต้ค้าข้าว
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.kachatong.com/
เจรจาธุรกิจกับ BM Member