ชื่อบริษัท :  บจก. อิบรอฮีม แอนด์ บีฟ
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.ibrorheemandbeef.com/th/main/index.php
เจรจาธุรกิจกับ BM Member