ชื่อบริษัท :  บจก. ปาล์ม ออยล์ เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรี
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เจรจาธุรกิจกับ BM Member